Mgr. et Mgr. Václav Horský, pastor sboru

Tel.: 724 861 959

E-mail: vaclav.horsky2@gmail.com 

Adresa sboru a místo setkávání

Benešova 2, Jihlava, 1. patro

Číslo bankovního účtu

2100472274/2010

ID datové schránky

c7r32x8

Poštovní adresa

Apoštolská církev, sbor Jihlava, Stonařov 307,

588 33 Stonařov

26520397

Dary a desátky lze dávat i do sbírek během nedělních bohoslužeb. Pokud budete chtít potvrzení pro daňové přiznání, je nutné dát obnos do obálky s vaším jménem a popřípadě i kontaktem, abychom se s vámi mohli domluvit, jakým způsobem vám můžeme potvrzení předat.