MODLITEBNÍ SETKÁVÁNÍ

Každý pátek od 19.00 probíhá modlitební setkání, které je otevřené pro veřejnost. Modlitbu chápeme jako čas s Bohem, kdy zakoušíme jeho přítomnost, kdy mu říkáme, co máme na srdci, nasloucháme jeho slovu, předkládáme svoje prosby a někdy slovy, někdy písní mu vyjadřujeme, kým pro nás je a co pro nás znamená. Modlíme se i za potřeby lidí, kteří mezi nás přicházejí.